• 1_panorama.jpg
  • 2 slajd 5.JPG
  • deska ryflowana.JPG
  • slajd.JPG
  • slajd 1.JPG
  • slajd 2+ strugane.JPG
  • szalówka slajd.JPG

X
CAPTCHA Image
Refresh

Polityka prywatności

O nas

W P.P.H.U .TARTAK Import-Export-Jerzy Abramczyk z siedzibą w Wólce Folwark 14, 07-205 Rząśnik, z oddziałem w Dalekim Tartak ul. Puszczy Białej 17, 07-221 Brańszczyk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzoną przez Centralną Ewidencję i  Informację o Działalności Gospodarczej, NIP 7620011007,REGON 550415577, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności.

 

Polityka prywatności

1. Administrator Danych osobowych, P.P.H.U. TARTAK Import-Export-Jerzy Abramczyk, przywiązuje szczególną uwagę do ochrony prywatności swoich klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z naszych kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dbamy, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości)

2. W celu ochrony Państwa prywatności oraz zapewnienia przetwarzanym przez nas danym należytej ochrony, stosujemy konieczne oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Chronimy Państwa dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.

3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne pisemne pełnomocnictwa.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie na podstawie umów zawierających stosowne klauzule przekazania danych osobowych.

5. Administrator może przekazywać Państwa dane: przewoźnikom, osobie ds. BHP, dostawcom oprogramowania oraz na serwery zewnętrzne (tzw. chmury danych).

6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie i w celu niezbędnym do:

a) W celu zawarcia umowy, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

b) W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

c) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich.

d) W celu prowadzenia korespondencji, odpowiedzi za pytania (również przez formularz kontaktowy), podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

7. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, niemniej podanie niektórych danych jest konieczne dla złożenia zamówienia i obsługi umowy.

8. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejsce pobytu lub prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, KRS, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, nazwa firmy. Administrator nie przetwarza danych wrażliwych.

9. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na czas obsługi Państwa zamówienia oraz przez sześć lat od dnia realizacji albo anulowania ostatniego zamówienia - w celach archiwalnych oraz w innych celach przewidzianych prawem albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Po tych terminach Państwa dane zostaną nieodwracalnie usunięte.

10. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

a) wglądu oraz żądania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,

b) poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania kopii danych osobowych, które Państwa dotyczą, na trwałym nośniku danych,

d) żądania przeniesienia danych osobowych,

e) żądania czasowego wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych,

f) wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest zgoda,

g) żądania usunięcia swoich danych osobowych, po spełnieniu przesłanek z art. 17 RODO,

h) zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych, po spełnieniu przesłanek z art. 21 RODO.

i) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11. W celu skorzystania z ww. praw mogą Państwo przesłać nam żądanie listownie bądź mailowo, a my zobowiązujemy się je niezwłocznie wykonać, o czym zostaną Państwo tą samą drogą niezwłocznie poinformowani.

 

Polityka cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Zawierają m.in. nazwę strony internetowej, unikalny numer IP, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator serwisu- TARTAK Import-Export Jerzy Abramczyk, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu: 

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu (zakładka pomoc) lub na stronie producenta. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

W razie dodatkowych pytań lub informacji prosimy o kontakt z nami pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Free Joomla! template by L.THEME